سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۵

متن تفاهم نامه بین المللی

 

پژوهشگاه با مراکز زیر تفاهم نامه منعقد کرده است:

  1. موسسه علوم نهج البلاغه
  2. بنیاد سعدی