سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ ۲۱:۴۴
دکتر احمد پاکتچی

 
نام: احمد پاکتچی
 
اطلاعات شخصی:
فرزند علی، شماره شناسنامه 971
تولد 1342ش، متولد تهران، صادره تهران
 
تحصیلات دانشگاهی:
  • تحصیلات حوزوی تا مرحله خارج
  • دکتری مطالعات ادیان با گرایش فرق اسلامی آسیای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1993
  • دکتری زبانشناسی تاریخی با گرایش زبانهای آسیای مرکزی، دانشگاه دولتی قزاقستان، 1996
  • دکترای معادل فقه و مبانی حقوق اسلامی، وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، 1384ش
  • تسلط بر زبانهای انگلیسی، فرانسه، روسی، عربی، قزاقی، ترکی استانبولی
  • آشنایی با برخی زبانهای اروپایی مانند آلمانی، اسپانیایی، یونانی، لاتین، زبانهای سامی مانند عربی و سریانی،
  • و زبانهای زنده آسیای مرکزی مانند ازبکی، قرقیزی، ترکمنی، اویغوری، زبانهای باستانی آسیای مرکزی مانند
  • چغتایی، قپچاقی، اویغوری، زبانهای باستانی ایرانی مانند پهلوی، فارسی باستان
 
سوابق تدریس:
استاد مدعو دانشگاه دولتی قزاقستان، 1993 -1995م
دوره های تدریس در دانشگاه احمد یسوی در ترکستان و دانشگاه کاینار در آلماتی
اجرای کارگاههای کوتاه مدت در دانشگاه اونیاتی اسپانیا و فرای-اونیورزیتت برلین (آلمان)
استادیار دانشگاه امام صادق (ع)، 1378ش تا کنون و تدریس در دانشکده های الهیات، ارتباطات و حقوق
اجرای کارگاهها و دوره های دانش افزایی برای اعضای هیئت علمی در دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه
فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان
برگزاری دوره های کوتاه مدت در باره: کلیسای ارتدوکس روسی، جریانهای فلسفی در روسیه، روابط فرهنگی
ایران و روسیه (در مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا)، تصوف در آسیای مرکزی (سازمان فرهنگ و
ارتباطات)، گسترش اسلام در آسیای مرکزی (دانشگاه امام صادق ع)، نشانه شناسی در مکتبهای مسکو و
تارتو، مطالعات فرهنگی در روسیه (فرهنگستان هنر).
 
سمتها و مدیریتهای علمی:
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از 1368ش تا کنون
مدیر گروه فقه و اصول، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، از 1370 ش تا کنون
عضو شورای عالی علمی مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی از 1368ش تا کنون
مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)، از 1378ش تا 1395ش
عضو گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ایران، از 1381ش تا 1388ش 
مدیر گروه نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر ایران، از 1386ش تا 1386ش
عضو وابسته گروه مطالعات روسیه و اروپای شرقی، مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران،
از 1384ش تا کنون
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز (ایراس)، از 1383ش تا کنون
عضو هیئت تحریریه چند مجله علمی پژوهشی، شامل مقالات و بررسی ها (دانشکده الهیات دانشگاه تهران)،
مطالعات اسلامی (دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی)، پژوهشنامه قرآن و حدیث (انجمن علوم قرآن و حدیث)،
نامه حکمت (دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع)
عضو هیئت ویراستاری مجله بین المللی نشانه شناسی حقوق ( of Journal International
 2006 از)، Semiotics of Law
مدیر گروه زبانشناسی و نشانه شناسی قرآن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، از 1394ش.
 
بخشی از آثار:
افزون بر 200 مقاله منتشر شده در 14 مجلد دائرة المعارف بزرگ اسلامی، شامل مقالاتی در باره فرهنگ و
تمدن آسیای مرکزی و روسیه، مانند قوم ازبک، تاریخ و فرهنگ ازبکستان، ارغو (سرزمین تاریخی)، ارغون
(قوم)، اغوزخان (افسانه)، ارگنه قون (افسانه)، اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز، اسلام در ادبیات ترکی، محمد
بن اسماعیل بخاری، محمد بن عیسی ترمذی، ابوالقاسم حکیم سمرقندی، ابولیث سمرقندی، المعی کاشغری،
و بسیاری مقالات دیگر
"تحلیلی بر داده های آثار شیخ مفید در باره خوارج"، مقالات فارسی کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، شم 67،
1372ش/1993م
"گرایش های فقه امامیه در سده دوم و سوم هجری"، نامه فرهنگستان علوم، سال سوم، شم 4 ،تابستان
1375ش
"اباضیه و تاریخنگاری"، مقالات و بررسی ها، شم 61 ،1376ش
"ترکیب های اضافی در ترجمه روسی قرآن کریم"، ترحمان وحی، سال اول، شماره 1 ،شهریور 1376ش
"گزارش ترجمه های قرآن کریم به زبان روسی"، ترجمان وحی، سال دوم، شم 3 ،شهریور 1377ش
"پژوهشی در کتابشناسی جنگهای رده"، مقالات و بررسی ها، شم 66 ،1378ش
"ویژگی های رده بندی موضوعی بحار الانوار و فرآیند شکل گیری آن"، یادنامه مجلسی، تهران،
1379ش/2000م
"روانشناسی رنگ در اندیشه عرفانی نجم الدین کبری"، مجموعه مقالات همایش بین المللی شیخ نجم
الدین کبری، مشهد/ عشق آباد، 1380ش/2001م
"جریان تدوین قانون در کشورهای اسلامی در سده 19 و حقوق مدون غربی"، ارائه شده به همایش بین
المللی اسلام و غرب، 1380ش، در دست انتشار
"نقد خودگرایی در اندیشه سیاسی حسن بن ثابت (قایغی)"، ارائه شده به همایش گفتگوی فلسفی ایران و
قزاقستان، 1380ش، وزارت امور خارجه، در دست اننشار
تصوف در آسیای مرکزی، 2 جلد، طرح پژوهشی مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دست
انتشار 
"مفهوم روسی خوشبختی در بوته معناشناسی تاریخی"، پژوهش زبان خارجی دانشگاه تهران، 1382ش
"گونه شناسی نامهای کنیه سان، مقالات و بررسی ها، دانشگاه تهران، 1383ش
"کتاب العقل داوود بن محبر: کوششی برای تحلیل کتاب و بازسازی یک نظریه"، نامه حکمت، شم 1،
1383ش
"رنه ولک پلی برای انتقال اندیشه پراگی به ایالات متحده"، ارائه شده به هم اندیشی زبانشناسی و مطالعات
میان رشته ای، دانشگاه الزهرا، 1383ش
"نشانه شناسی در آخرین حلقه های نمادگرایان روس"، مجله بیناب، تهران، 1383ش
"بوطیقا و نشانه شناسی پراگی در آثار یان ریپکا"، مجله زیباشناخت، تهران، 1383ش
"هنر به مثابه چه؟ تحلیلی بر عنوان کتاب اشکلوفسکی با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی"، مجموعه مقالات
کنفرانس زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383ش
"دوگان طبیعت و فرهنگ در نشانه شناسی مکتب مسکو/ تارتو"، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی
نشانه شناسی هنر، فرهنگستان هنر، 1383ش
"تاریخنگاری ادبیات در روسیه"، ضمن در باره تاریخ ادبیات، تهران، انتشارات سمت، 1383ش
"دوگان صورت و خیال در عرفان نجم الدین کبری"، مجموعه مقالات نخستین هم اندیشی تخیل هنری،
دانشگاه شهید بهشتی، 1383ش
مکاتب فقه امامی پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حله، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385ش
"آینده دور و آینده نزدیک در تحلیل فرازبانی اشعار لرمانتوف"، ارائه شده به دومین هم اندیشی زبانشناسی و
مطالعات میان رشته ای، دانشگاه الزهرا، 1385ش
"فراز و فرود اورگنج در تاریخ تمدن خوارزم"، مجله ایراس، 1385ش
"خاستگاههای اندیشه بارت در نشانه شناسی"، مقالات هم اندیشی های بارت و دریدا"، تهران، 1386ش
"واسازی دریدا در برداشت آشنایان با سنت های عرفانی شرق"، همان مجموعه، 1386ش
"ارزیابی نشانه شناسی روس در رویاورد به هنر"، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شم 1 ،1386ش
"روش شناسی تاریخ ادبیات در محافل خاورشناسان روس"، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید
بهشتی، 1386ش
«روند تحول در مفهوم حقوق اسلامی»، اندیشه هایی در حقوق اسلامی، به کوشش سـعید بیگـدلی، تهـران،
دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش؛
مباحثی در علل الحدیث، درسنامه، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ق
مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق (ع)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391ش
جریان های تصوف در آسیای مرکزی، انتشارات الهدی، 1391ش
سطوح ناامنی نشانهای و تنظیم فاصله در ارتباط، نامه نقد: مجموعه مقالات دومین همایش ملی نقد ادبی،
دانشگاه تربیت مدرس/ خانه کتاب، 1391ش
حوزه های کم شناخته و متقدم حدیث و معارف امامیه در عراق، شام و مصر، صحیفه مبین، شم 52 ،1391ش
پژوهشی در جوامع حدیثی اهل سنت، دو جلد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
تاریخ تفسیر قرآن کریم، درسنامه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش 
تأملاتی در مباحث فرهنگ اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
نصوص و ابحاث حول نهج البلاغۀ و مؤلفه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
ترجمه شناسی قرآن کریم: رویکرد نظری و کاربردی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
(شایسته تقدیر سال جمهوری اسلامی ایران)
ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا (ع)، دو جلد، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
(برنده کتاب سال رضوی)
چندزبانگی و پدیده ترجمه قهری: از همسانسازی تا ناهمسانسازی، مجموعه مقالات سومین هماندیشی
زبانشناسی و مطالعات بینارشتهای، 1392ش
دورههای تاریخی و فاصلهگذاری هویتی با رویکرد نشانهشناسی فرهنگی، مجموعه مقالات همایش تاریخ و
همکاریهای میان رشتهای، 1392ش
فقه الحدیث: با تکیه بر مسائل لفظ، دانشگاه امام صادق (ع)، 1392ش
احادیث آفرینش آدم علی صورته: چالشهای فهم در سدههای دوم و سوم هجری، مجله مطالعات فهم
حدیث، 1393ش
مبنای القرآن یفسر بعضه بعضا و دامنه کاربست آن در تفسیر، ضمن زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی
حضرت آیت االله سید حسن سعادت مصطفوی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1393ش
فقه الحدیث: مسائل نقل به معنا، دانشگاه امام صادق (ع)، 1394ش (برنده جایزه کتاب
سال جمهوری اسلامی ایران؛ برنده کتاب سال دانشگاهی دانشگاه تهران)
جریانهای فهم قرآن کریم در ایران، 1395ش (کتاب)
نگاشتهای بنیادی در اعداد دو تا پنج بر پایه ریشهشناسی، مجموعه مقالات نخستین
همایش ملی معناشناسی شناختی، 1395ش
خوانش تاریخی- فرهنگی از ردهشناسی زبانهای فعلبنیاد و تابعبنیاد: جهت حرکت در
ساختهای ذهنگرا، 1395ش
روششناسی در علوم اسلامی: سه گفتار، ضمن گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی،
1395ش
روابط بینافرهنگی اسلامی با تأکید بر پویش فرهنگی": مطالعه نشانهشناختی خط و نام در
جهان اسلامی، ضمن گفتارهایی در فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1395ش
رویکردی ریشهشناختی به گونههای خشونت کلامی با محوریت مفهوم سخن گفتن،
مجموعه مقالات نخستین همایش ملی خشونت کلامی، 1395ش
بازخوانی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در پرتو نظریه اومولت، مجله حکمت و فلسفه،
1395ش (همراه با دکتر حسین هوشنگی)
تنوع معنایی عزم نزد مفسران و مترجمان قرآن کریم و ارزیابی گونهها، مجله مطالعات
قرآن و حدیث، 1396ش
رویکردی ریشهشناختی به ماده قرآنی عزم، پژوهشهای زبانشناختی قرآن، 1396ش 
پیجویی ریشههای واژه ادب در زبانهای سامی و آفروآسیایی، ضمن زندگینامه و خدمات
علمی دکتر آذرنوش، 1396ش
جستارهایی در اعتبارسنجی و فهم روایات طبی، 1397ش (سرپرست علمی کتاب)
 
آثار به روسی:
"Творение не из вещи у Фараби", Аль-Фараби и духовное Наследие,
Almaty, 1994
"Психология цвета в мистических произведения Наджм Аддина
Кубра", Меж дународная Конференция посвящённая шейху Надж м
Аддину Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001
Аналит ический обзор основ мист ицизма шейха Надж м Аддина
Кубра, Meshed/Ashkhabad, 2001
آثار به انگلیسی:
"A Theological Approach to Sahih of al-Bukhari", Proposed to
International Conference of Imam Bukhari, Tashkent, 1998
"The contribution of Eastern Iranian and Central Asian scholars to the
compilation of hadîths", History of Civilizations of Central Asia, vol.
4(2), UNESCO, Paris, 2000
“Intersemiotic Translation as a Ground for Generalized Perception of
Regional Art”, Proposed to the Conference for Globalization and Art”,
Iranian Academy of Art, 2004
“The Orthographic Traditions in Early Arabic Writing as Reflected in
Rasm al-Mushaf”, Proposed to ESF SCH Exploratory Workshop, Corpus
Coranicum: Exploring the Textual Beginnings of the Qur’an, Berlin,
Freie Universität, 2005
“Advena an Indicator for Passing across a dual to a Triadic System in
Roman Citizenship”, Proposed to International Roundtable for Semiotics
of Law, Boulogne-sur-Mer, Université du Littoral, 2005
Encyclopedia Islamica, vols. 1-3, 2008-2012, as advisory committee.